پرگویی و پرحرفی مجال تفکر را از بین می برد.

                                                        پاسکال

 

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥