آینده به کسی تعلق دارد که می داند چگونه منتظر نشیند.

                                                           مثل روسی

 

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٤