بسیار کسان هستند که نمی دانند که نمی دانند.

                                                        سقراط

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٤