حق،حق است حتی اگر همه علیه آن باشندواشتباه،اشتباه است حتی اگر همه موافق آن باشند.

ویلیام پن

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٤