اگر چه امکان دارد یاری فردی یک تنگدست چون قطره ای در اقیانوس شمرده شود،ولی بدون این قطره ها هیچ گاه اقیانوس پدید نمی آید.

                                                              مادر ترزا

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٤