مال از بهر اسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال.

                                                                سعدی شیرازی

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٤