دستاني كه كمك رسانند ، مقدس تر از لب هايي هستند كه عبادت مي كنند.

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ آذر ،۱۳۸٦