با چوب هایی که در جوانی گردآوری در پیری گرم خواهی شد.
حوادث چون روزها سپری می شوند.
ممکن است دروغ یکسال بدود،ولی راستی در یک روز از او جلو می افتد.
وقتی 9 احمق را برای انجام کاری پیش تو می فرستند،مواظب باش که خودت احمق دهم نشی.

                                                                                  مثل آفريقايی

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٥:٥٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٦