گلچينی از سخنان امام علی ( ع ) در ماه شهادت ايشان

آفت دانش بکار نبستن آن است.
آفت سخن طول دادن آن است.
آن چه که از علم بهتر است تجربه است.
آنچه که پیش از مرگ آدمی را می کشد،نومیدی است.
آنکه تواناتر است آسانتر می بخشد.
ادب و علم مرد بهتر از طلای اوست.
ارزش هر کس بقدر همت اوست.
از دوستی با نادان خودداری کن.
افتخار مرد همت بلند اوست،نه استخوان پوسیده گذشتگان.
اگر در کارهایت از آغاز فکر کنی کارهایت به خوبی انجام می شود.
اگر کوهها به لرزه درآمد تو استوار باش.
انسان هنگامی پی به ارزش جوانی و تندرستی می برد که آنها را از دست داده باشد.
بخشنده باش اما ولخرج نباش،حسابگر باش اما سختگیر نباش.
بدترین مصیبت جهل است.
بردباری و دانش را به همه بیاموزید.
به گاه قدرت بخشیدن توانمندی است،و به هنگام تنگدستی بخشیدن ایثار است.
به هنگام خشم،نه دستور،نه تصمیم، نه تنبیه.
بهتر از دارایی فراوان تندرستی بدن است.
بهترین کار میانه روی است.
پشیمانی ،توبه است.
پوزش و عذر خواهی دلیل خردمندی است.
پیش از آنکه از دانش و معرفت کسی باخبر شوی در بزرگداشت او مکوش.
پیش از پیری جوانی و قبل از بیماری،تندرستی را دریاب.
تحصیل ادب به از تحصیل زر است.
تدبیر قبل از کار، تورا از پشیمانی ایمن می کند.
تندرستی،گواراترین نعمت هاست.
تنها بودن، بهتر از رفیق بد داشتن است.
تنها نزد کسی شکایت کن که بتواند مشکل تو را حل کند.
چیزی را مانند شک و دودلی مانع ترقی نمی بینم.
حقیقت یقین در توکل داشتن به خداست.
حکومت،میدان آزمایش مردان است.
خردمند به کار خویش تکیه کند و نادان به آرزوی خویش.
خردمند کسی است که گفتارش را کردارش تصدیق کند.
خوبی سخن در کم گفتن است.
خودپرستی آفت دوستی و باعث تباهی خرد است.
خوش رویی دولت را زیاد می کند.
دانا زنده است اگرچه بمیرد و نادان مرده است هرچند زنده باشد.
دانا کمال می جوید و نادان مال.
دانشمند هر قدر از دانش خود ببخشد به معلومات خود می افزاید.
دانشی که تو را اصلاح نکند،کمراهی است.
دوری کردن از گناه بهتر است از کار خوب.
راستگو باشید تا به شما اعتماد داشته باشند.
رشک و حسد مایه آزار دل است.
ریا کار زبان زیبا و قلبی بیمار دارد.
زبان معیار نقص عقل و کمال عقل است.
زیان نماینده عقل است.
سخن دارویی را ماند که اندک آن سود دهد و بسیارش کشنده باشد.
سنگ های درشت را سنگ های ریز پابرجا نگه می دارند.
سودمند ترین دانش آن دانشی است که به آن عمل شود.
عذر کسی را که از تو پوزش می خواهد بپذیر.
عفو زیور قدرت است.
غنی ترین شما،قانع ترین شماست.
غیبت کردن آخرین تلاش افراد ناتوان است.
غیبت نماینده ناتوانی است.
فرصت همچون ابر می گذرد پس فرصتهای خوب را غنیمت شمارید.
فکر بزرگی را که از مغز مرد کوچکی تراوش کند نباید کوچک شماری.
قدرت را،بخشایش آرایش می دهد.
کتاب غذای روح بشر است.
کسی که عقل را بر احساسش غلبه دهد قویترین مردم است.
کسی که فکر و تدبیر دارد از هر چیز که ببیند پند می گیرد.
کسی که مردم را چنانچه شاید بشناسد، تنهایی گزیند.
گذشت از گناه،نشانه نیک نهادی است.
گمان را ملاک قضاوت و عدالت قرار ندهید.
مرد دل آگاه بیدار است.
نادانی بدترین دشمن است.
نالایق کسی است که نتواند دوست یابد و نالایق تر از او کسی است که دوست خود را از دست بدهد.
نخستین پایه ایمان بردباری است.
نخستین نیکی به دیگران روی باز و خندان است.
نرم باش ولی سست و زبون مباش، سخت باش ولی درشتی مکن.
نسبت به زیردستان خود،سختگیر و بدرفتار مباش.
نشانه دینداری،پارسایی است.
نگاه نکن که چه کسی سخن می گوید. ببین که چه می گوید.
نیکو گویید تا پاسخ نیکو شنوید.
نیکی با پدر و مادر بزرگترین فریضه است.
هر روز که گناه نکنی روز عید است.
هر قوم حکومتی را داراست که شایسته آن است.
هر که خود را شناخت خدای خود را شناخته است.
هرکه به گفتار سخن چین گوش کند،دوستان خویش را از دست می دهد.
  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٦