آنکه از قضاوت می ترسد از عدالت ترسیده است.
اگر توقع و انتظار نداشته باشی همه دوست تو خواهند بود.
امید نان روزانه آدمی است.
سعادت حقیقی را در عشق جست و جو کنید.
عشق چراغ زندگی است.
                                 تاگور   
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٦