کلید دست یافتن به هر چیزی صبر است.مرغ با خوابیدن روی تخم ها به جوجه هایش می رسد نه با شکستن آنها.
                       آرنولدگلسکو   
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٦:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٦