قضاوت نکن تا درباره تو قضاوت نکنند.
کاری که از آن می ترسید انجام دهید تا ترستان بریزد.
هر گاه بتوانیم ، پس از شکست لبخند بزنیم ، شجاع خواهیم بود.

                                                      آبراهام لينکلن

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٦