برگ در انتهای خزان می افتد و میوه در  ابتدای کمال...

              بنگر که چگونه می افتی...

                                                           چون برگی زرد یا سیبی سرخ

                                      (کنفوسیوس)

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦