برای خودمان زندگی کنيم نه برای نمايش دادن به ديگران

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٦