آنجا که همه مثل هم فکر می کنند،هيچ کس خيلی فکر نمی کند.

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٥