خورشید بدون بانک خروس هم طلوع می کند.

                                                مثل ارمنی   
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٥