اگر پند خردمندان به شيرينی نياموزی

زمانه آن پند را با تلخی بياموزد به تو روزی

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٥