ا

از دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.

                                                                        آلبرت اینشتن

 

 

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٥