پسوندهای سایتهای اینترنتی

پسوندهای سایتهای اینترنتی

 com                 تجاری

.Co          پسوندی برای شرکتهایی با مسئو لیت محدود (که همیشه با کد کشور همراه میباشد )

.Edu         پسوندی برای دانشگاه یا موسسات آموزشی

.Gov        پسوندی برای سازمانهای دولتی

.Gv          پسوندی برای سازمانهای دولتی در ایالات متحده

.Mil          پسوندی برای استفاده نظامی در ایالات متحده

.Net         پسوندی برای  سازمانهای اینتر نت

.Org         پسوندی برای  سازمانهای غیر انتفاعی

.Int           پسوندی برای سازمانهای بین المللی

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٥:٢۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳