اگر کسی به زندگی جاوید معتقد باشد،از مرگ نمی ترسد.

                                                                محمد حجازی

کسی که از مرگ می ترسد از زندگی هم می ترسد.

                                                        ولتر

نزدیک ترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوست.

                                                                سقراط

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٥