روشنفکر آن است که چیزی ساده را پیچیده بیان می کند و هنرمند آن است که چیزی پیچیده را به سادگی بیان می کند.

                                        چالز بوکوسکی   
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٥