برگ در انتهای خزان می افتد و میوه در  ابتدای کمال...

              بنگر که چگونه می افتی...

                                                           چون برگی زرد یا سیبی سرخ

                                      (کنفوسیوس)

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦

اينگونه زندگی کنيم :

 

  • ساده اما زيبا
  • مصمم اما بی خيال
  • متواضع اما سر بلند
  • مهربان اما جدی
  • سبز اما بی ريا
  • عاشق اما عاقل
  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦