تملق،خوراک ابلهان است.

                                کریستوفر مارلو   
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٥

 

تهمت

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٥

 

غیبت کردن آخرین تلاش افراد ناتوان است.

                                حضرت علی(ع)

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ تیر ،۱۳۸٥

 

جدیت، مقصد را نزدیک می کند.

                                      شیلر

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ تیر ،۱۳۸٥