با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید،فصل های خسته کننده را اصلاٌ نخوانید.

                                                                        اسمارت

 

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥

 

پرگویی و پرحرفی مجال تفکر را از بین می برد.

                                                        پاسکال

 

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥

 

مغز تنبل کارگاه شيطان است.

                                     فرانکلين

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥

 

خوشبختی از جایی شروع می شود که جاه طلبی پایان می یابد.

                                                                مثل مجارستانی

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥