اگر چه امکان دارد یاری فردی یک تنگدست چون قطره ای در اقیانوس شمرده شود،ولی بدون این قطره ها هیچ گاه اقیانوس پدید نمی آید.

                                                              مادر ترزا

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٤

 

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٤

 

فقط امواتند که می توانند در نگهداری اسرار بکوشند،به زنده ها نباید اعتماد کرد.

کاترین دو مریسی

 

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۸:۱٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٤

 

زیستن یعنی تلاش کردن.

                                مثل آلمانی

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٧ شهریور ،۱۳۸٤

 

اگر کسی به زندگی جاوید معتقد باشد،از مرگ نمی ترسد.

                                                                محمد حجازی

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٤